Het geografisch centrum van Nederland

Slechts 1500 meter van het geografisch centrum van Nederland

Een prachtige natuurwandeling, telkens weer, in elk jaargetijde is de wandeling naar het middelpunt van Nederland. Zoals iedereen wel het Drielandenpunt bij Vaals kent, zo mooi maar veel minder toeristisch is het geografische middelpunt vlakbij onze recreatiewoning.

Op 16 oktober 1965 onthulde de voorzitter van de Gelderse VVV op één van de toppen van de Goudsberg, op de 51 meter hoge Lindeboomsberg, een zwerfsteen met daarop de inscriptie ‘Middelpunt van Nederland’. Ir Wigman uit Lunteren had laten uitrekenen dat er vanaf dit middelpunt in alle windstreken (noord, zuid, oost en west), voor de drooglegging van de grote IJsselmeerpolders, evenveel land te vinden was.

Tot 1935 moeten er drie grote puntige kalender- of zonnewendestenen hebben gestaan. De ene zijde van de stenen driehoek wees naar het noord-oosten waar de zon op de langste dag opkomt en de andere zijde wijst naar het zuid-oosten waar de zon op de kortste dag opkomt. Om die reden kreeg in de jaren 80 van de vorige eeuw deze middelpuntsteen gezelschap van twee andere grote zwerfkeien uit de IJstijd om het oude verhaal van de kalenderstenen weer tastbaar te maken. In 2002 werd de ‘middelpunt’-steen vervangen door een nieuw exemplaar, de oude was gebarsten.

(De Goudsberg, Middelpunt van Nederland is een initiatief van Stichting het Luntersche Buurtbosch, Stichting Geldersch Landschap & Kastelen en de gemeente Ede. Partners in het project zijn Museum Lunteren, de Provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Behoud van het Veluws Platteland.) Uitgebreide informatie is te lezen op de website www.middelpuntvannederland.nl