Fietsroutes

In de woning ligt een map met leuke fietsroutes voor u klaar. Deze kun je als leidraad gebruiken voor de fietstochten in de omgeving. Er zijn routes naar het middelpunt van Nederland, naar de Ginkelse heide, het Wekeromse zand en de uitkijktoren De Koepel. Zelfs het park De Hoge Veluwe en het bijzonder Radio Kootwijk zijn gemakkelijk bereikbaar.
Trek er maar op uit …

A folder with nice cycling routes is available for you in the house. You can use this as a guideline for cycling trips in the area. There are routes to the center of the Netherlands, to the Ginkelse heide, the Wekerom sand and the lookout tower De Koepel. Even the park De Hoge Veluwe and the special Radio Kootwijk are easily accessible.
Get out and about...

Eine Mappe mit schönen Radrouten liegt für Sie im Haus bereit. Sie können dies als Richtlinie für Radtouren in der Umgebung verwenden. Es gibt Routen ins Zentrum der Niederlande, zur Ginkelse Heide, zum Wekerom Sand und zum Aussichtsturm De Koepel. Auch der Park De Hoge Veluwe und das spezielle Radio Kootwijk sind leicht erreichbar.
Raus und raus...